ÖZEL

TAMDENT AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

AÇIK RIZA FORMU

Doküman No:

KVK-BE-02

Yayın Tarihi:

19.02.2021

Revizyon No:

-

 

 07.04.2016 tarihinde  Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile birlikte,TamDent Özel Sağlık Hizmetleri Ltd.Şti. (Bundan sonra “ Poliklinik ” olarak anılacaktır.),  Veri Sorumlusu  sıfatıyla, tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen kişisel bilgilerinizin, özel nitelikli kişisel verilerinizin aşağıda açıklanacağı çerçevede kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği ve anonimleştirileceği, mevzuatların  izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği / devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVK Kanunun’da sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur.

Kanun ve ikincil mevzuatta belirtilen esaslara uygun olmak şartıyla, kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz KVK-BE-01 Aydınlatma Beyan Formunda belirtilen amaç ve esaslarda işlenebilir ve üçüncü kişilere aktarılabilir.

“ Poliklinik “’ e iletmiş olduğum veya meşru bilinen usul ve işlemler çerçevesinde edindiği sağlık verilerini de içeren özel nitelikli veri dahil her türlü nitelikli kişisel verinin KVK-BE-01 Aydınlatma Beyan Formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar veya veri sorumlusunun meşru menfaatleri için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde          “ Poliklinik “  birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. Kişiler ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurt dışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine dair,

açık rızam olduğunu ve Aydınlatma metnini okuduğumu,
 

____Kabul ediyorum

____Kabul etmiyorum
 

Adı-Soyadı:                                                      

İmzası:

Tarih: