Çocuk Diş Hekimliği

Çocukların ağız ve diş sağlığına yönelik olarak uygulama alanı bulan Çocuk Diş Hekimliği pedodonti olarak da adlandırılmaktadır. Diş hekimliği ana bilim dallarından biri olan çocuk diş hekimliğinin amacı süt dişlerinin yanı sıra daimî dişlerde görülen çeşitli problemlere çözüm üretmektir.

Bebeklik çağı bu ana bilim dalının çalışma kapsamında yer alırken çocukluk ve gençlik döneminde bireyin ağız ve diş sağlığına yönelik tedavi ve koruyucu önlemler de uygulamada kendisine yer bulur. Bebeklik döneminde çocuğun çene yapısının gelişimi çocuk diş hekimliği tarafından takip edilir. Dişlerde oluşabilecek problemlerin tedavisi ile ilgili uygulamalar için de pedodontiden yararlanıldığı görülmektedir.

Çocuk Diş Hekimliği Çalışma Alanları

Çocukluk döneminden itibaren ağız ve diş sağlığı konusunda bireylerin bilinçlendirilmesi sağlıklı bir yaşamın da başlangıcıdır. Sindirimin ağızda başlıyor olması nedeni ile ağız sağlığının insanın yaşamı boyunca önemsenmesi gerekir. Çocuğun küçük yaştan itibaren bu konuda bilinçli olarak yetiştirilmesi konusunda ebeveynlere sorumluluklar düşmektedir. Çocuk Diş Hekimliği Çalışma Alanları vasıtası ile de karşılaşılan problemler için çözüm üretilir. Bu ana bilim dalının çeşitli çalışma alanları bulunur.